Tema Identitet - utställning i Södertälje Konsthall

Tema Identitet - utställning i [link33: Södertälje Konsthall] september-oktober 2006. Tema: Identitet (Tre utställningar i en)
Enkel biljett– om flykt, minnen och identitet
Konstnärer: Maria Backman, Mariana Ekner
och Kristi Kobin
Prod: Kulturhuset, Stockholm
Ulrica Minami Wärmling
Prod: Luna kulturhus, Södertälje
Attityd – om genus, identitet och makt
Konstnärer: Maria Friberg, Ulrika Larsson,
Annika Liljedahl, Johan Lundh, Kjartan Slettemark
och Astrid Sylwan

Tema identitet

Barnvisor på det gamla språket ©: Maria Backman/Mariana Ekner//Kirsti Kobin/Mariana Ekner[2006-08-04]
UPPDATERAD 2009-09-14
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.