Brukskonst Virsbo 2002

”Konstnärsgruppen Mind Corporation gjorde
under sommaren konsthallen till bas för ett
projekt som blandade den traditionella
utställningsformen med aktiviteter som involverade
Virsbos invånare. Redan till Sthlm
Art Fair introducerades en lokal valuta,Viro,
som man under utställningsperioden kunde
använda för att köpa konstverk i utställningen
och utföra andra transaktioner. ”

Artikel ur Konstperspektiv 3/02

Virsbomattan ©: Maria Backman[2008-04-06]
UPPDATERAD 2008-10-18
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.