---- Röster ur det förgångna

Röster ur det förgångna ©: Maria Backman Ramnäs 1 ©: Maria Backman Ramnäs 3 ©: Maria Backman Ramnäs 4 detalj ©: Maria Backman

Ramnäs, gamla Lancashiresmedjan, 2002
Ett samarbete mellan Hanna Sjöberg, Mats Reiniusson, Maria Backman

Lancashiresmedjan var en del av Ekomuseum Bergslagen, en del av Sveriges industriarv.

Vårt uppdrag var att ”peka ut” vissa delar av historien för att visa samband mellan då och nu. Vi valde att göra några installationer på olika platser i gamla smedjan. En tång av neon som med sin röda färg ska ge en föreställning om den värme som ständigt rådde i smedjan. Glödande röda järnstycken och stänger lyftes med tängerna och lades på högar för att svalna.

I Lancashiresmedjan fanns många skilda yrkesbeteckningar, hierarkin var sträng. Alla hade sin plats och sin uppgift. Smältare, smältsmed, kvartsmästare, halvsmed, färskare, klensmed, lärlingar, mästare.... och många fler.

Det gamla kontoret blev en ljudinstallation med fragment av berättelser. Vi använde inspelningar som Hembygdsföreningen gjort med gamla arbetare i smedjan. Mats Reiniusson gjorde ljudet och vi sammanställde det med fotografier till en installation med flera berättelser som vävdes in i varandra och som startade när en rörelsedetektor kände att någon var i rummet. Det blev ett mumlande, talande, berättande gytter av röster.

Jag gjorde en målning efter ett fotografi på alla dem som jobbade i smedjan en viss tidpunkt, det var nån gång på hösten 1904. Målningen gjordes på ett transparent men matt akrylglas och monterades på den glesa brädväggen längst ner i det långa rummet. Ljuset kommer in bakom målningen och skiftar ständigt och påminner oss om förändringen.[2003-12-24]
UPPDATERAD 2012-04-22
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.