---- Enkel biljett - ett utställningsprojekt av Kirsti Kobin, Maria Backman och Mariana Ekner

Stockholmskonstnärerna Maria Backman, Mariana Ekner och Kirsti Kobin gör tillsammans en utställning om flykt, minnen och identitet.

Mariana Ekner och Maria Backman har båda mödrar som från olika länder kom till Sverige som flyktingar under andra världskriget. I ”Enkel biljett” möts de nu, cirka fyrtio år senare, för att konstnärligt gestalta vad de genom åren fått berättat för sig om flykten och händelserna i kring. Vi möter hästar, vagnar, eld, kläder, bröd och soldater i videoverk, fotografier och installationer. Mammornas berättelser har i deras öron blivit till sagor och motsägelser. Minnet av de faktiska händelserna har bleknat.

Kirsti Kobin har, utan personliga ingångar, ombetts att med ett objektivt öga kommentera deras berättelser.

Enkel biljett


Sjungande mammor ©: Maria Backman/Kirsti Kobin/Mariana Ekner
De två äldre kvinnorna - våra mammor - har båda lämnat sina modersmål och använder nu ett annat språk. Vi bad dem sjunga varsin barnvisa på sitt respektive ursprungliga språk. Det språk de använde som barn är nu föråldrat och det hörs att de inte talat det på många år...

Mammor sjunger ©: Maria Backman

Karta Sakkola, nuvarande Gromovo ©: Maria Backman
Sakkola finns inte längre - nu heter platsen där min mamma bodde Gromovo. Det skrivs förstås med kyrilliska bokstäver. Jag försökte hitta till Sakkola, Det tog många timmar innan taxichauffören förstod att Gromovo var Sakkola. När ryssarna tog Karelen flydde och flyttades den finska befolkningen därifrån. Det finska språket användes inte mera; samhällena fick ryska namn. Historien klipptes tvärt av.


Klemolas hus ©: Maria Backman
Min mamma och hennes systrar, fyra flickor, och deras mor flydde genom Finland. Ingen av flickorna var äldre än tretton år. Det var 1939, den första kalla krigsvintern.[2005-10-01]
UPPDATERAD 2011-11-04
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.