---- Abborrtjärn - Ryssläger i Smedjebacken ---- I Förvar - Flykting-, arbets- och interneringsläger i Dalarna under Andra Världskriget

[link54:I Förvar - ett projekt om flykting-, arbets- och interneringsläger i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Västmanland under Andra Världskriget. Samarbete med Konstfrämjandet Dalarna]


[link50: Dala-Demokraten den 21 april 2015. Ulf Lundén skriver om min utställning MAN HÖRDE DEM ALLTID PÅ LÅNGT HÅLL - DE SJÖNG NÄR DE GICK GENOM SKOGEN]

[link49:Dalarnas Tidningar 28 april 2015. Recension av min utställning MAN HÖRDE DEM ALLTID PÅ LÅNGT HÅLL - DE SJÖNG NÄR DE GICK GENOM SKOGEN]

HÄR HITTAR DU KARTAN:
[link48:Abborrtjärn - Ryssläger i Smedjebacken]


Another history

Baltic Photo Biennale i Kaliningrad, 2013. Mitt projekt ”Another story - Ryssläger i Abborrtjärn” visades i en utställning på museet “Fridland gate” .
Det är ett museum främst tillägnat Kaliningrads lokala historia, beläget i det arkitektoniska monumentet från 1800-talet, ”Fridland Gate”.


Another history


http://fvmuseum.ru/node/153

[link46:Dala-Demokraten onsdag 3 september, artikel av kulturredaktör Ulf Lundén om projektet Ryssläger Abborrtjärn]


Bengt Ask visar på kartan ©: Maria Backman


PROJEKT ABBORRTJÄRN - RYSSLÄGER I SMEDJEBACKEN

Under Andra Världskriget bodde flera hundra ryska soldater I skogarna I Bergslagen, I mellersta Sverige. De flesta var soldater ur Röda Armén som hade flytt från tyska fångläger i Norge och Finland där de utnyttjades som slavarbetare för att bygga vägar och järnvägar. Många hade flytt från tågen som transporterade dem upp norrut genom Norge; de hade hoppat av tågen och på ett eller annat sätt lyckats ta sig till Sverige.

Man kallade dem Sovjetryssar – ibland bara ryssar – men soldaterna i Röda Armén kom från hela Sovjetunionen och de var, utöver ryssarna även armenier, georgier, kalmucker, kabardiner, kazaker, moldaver, osseter, samojeder, tatarer, turkmener, ukrainare, uzbeker, vitryssar samt också balter, polacker och tyskar.

Jag insåg det inte förrän för några månader sedan, men bara omkring fem kilometer från den lilla byn Björsjö i Dalarna – där jag har ett hus – ligger den minimala byn Abborrtjärn där det fanns ett ryssläger. Ett par hundra ryska militärer, krigsfångar, bodde under uppemot tre år i denna lilla by med tre-fyra bondgårdar.

Aldrig under de många år jag bodde i Smedjebacken, dit även Björsjö by hör, som barn och ung hörde jag den minsta hänsyftning till Rysslägret i skogen. Och dessutom, har jag hört, bodde ett trettiotal polacker i byn Björsjö precis i inlednings-skedet av kriget. Det finns uppgifter om att Willy Brandt, senare Tysklands Förbundskansler, var en av dem som fanns i lägret i Abborrtjärn. Innan ryssarna placerades där fanns där politiska flyktingar från andra länder.

Till och med idag känner de flesta inte till att Sverige mellan oktober 1944 och Mars 1946 lämnade ut över 2 500 sovjetiska soldater till Sovjetunionen. Dessa händelser hölls hemliga mycket länge, trots att svenska myndigheter ansåg att ryssarnas hemresor var frivilliga. Svenska tidningar förbjöds att rapportera om dessa deportationer. Nu är de människor, som då var inblandade, i övre åttioårsåldern, spåren av dessa händelser försvinner med människorna. Men – det blev kvar runt 50 barn, i Bergslagsskogarna, med ryska fäder och med ”fader okänd” inskrivet i födelsebeviset.


I augusti 2013 visades delar av projektet, 34 foton, i Baltic Photo Biennale i Kaliningrad, Ryssland.

Hösten 2014 utställning i Gamla Meken, Smedjebacken.

Projektet stöds av Konstnärsnämnden, Smedjebackens Kulturförvaltning, Norrbärke Sparbank, Konstkonsulten i Dalarna. Samarbete med Snöåns Byalag, Norrbärke Sparbank. Jag samarbetar med Elisabeth Hedborg, Rysslandskännare och journalist.

Han kallade henne Trogen ©: Maria Backman


Krampen, rester av grunden  ©: Maria Backman

Gräset växte över grunden och man glömde bort det.[2012-12-16]
UPPDATERAD 2016-08-19
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.