2010

April-maj 2010. Split Up and Share, utställning 1 - 12 maj 2010, Nomad Art Gallery, Islamabad, Pakistan. Två workshops genomförs under samma tid med pakistanska konstnärer respektive en kvinnogrupp. Fortsättning på utställnings- och samarbetsprojekt som påbörjades 2009. Samarbete med konstnär Hanna Sjöberg.
[link34:Nomad Art Gallery, Islamabad, Pakistan][2011-12-12]
UPPDATERAD 2011-12-12
© 1985-2022 MARIA BACKMAN där inget annat anges.