KOMMANDE / UNDER ARBETE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abborrtjärn ©: Maria Backman


Projekt Abborrtjärn - Ryssläger i Smedjebacken.
Utställning på gamla Meken i Smedjebacken våren 2015
/
Målarnas Facktidning gjorde en artikel om projektet.
Målarnas Facktidning nr 7, 2013.
Målarnas Facktidning 7 2013 ©: Målarnas Facktidning[2013-09-15]
UPPDATERAD 2015-02-01
© 1985-2020 MARIA BACKMAN där inget annat anges.